يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
با بچه‌ها ارتباط قلبی برقرار کنید خودتان را تا سطح آنها پایین بیاورید، خود را به جا و در سن آنها تصور کنید، به آنها گوش کنید و به احساساتشان احترام بگذارید.

14 مهر ماه ، بازدید از آکواریوم موزه هفت چنار
14 مهر ماه ، بازدید از آکواریوم موزه هفت چنار
قاب خاطره در موزه هفت چنار . تهران محله بریانک
قاب خاطره در موزه هفت چنار . تهران محله بریانک
لذت ورزش های گروهی در باشگاه
لذت ورزش های گروهی در باشگاه
هر روز ورزش صبحگاهی به هم راه گل پسران
هر روز ورزش صبحگاهی به هم راه گل پسران
دور هم نشینی و گفت و گوهایی صمیمی
دور هم نشینی و گفت و گوهایی صمیمی
14 مهرماه ، بازدید دومی ها از موزه موسیقی
14 مهرماه ، بازدید دومی ها از موزه موسیقی
ایستگاه حرکتی
ایستگاه حرکتی
برگزاری جلسات اولیا .آبان ماه
برگزاری جلسات اولیا .آبان ماه
بازدید دانش آموزان پایه سوم از باغ موزه ملی ایران
بازدید دانش آموزان پایه سوم از باغ موزه ملی ایران
شادی هدف اصلی دبستان ماست
شادی هدف اصلی دبستان ماست
انجام پروژه هایی فعالیت محور در جهت یادگیری مفاهیم
انجام پروژه هایی فعالیت محور در جهت یادگیری مفاهیم
زمان مخصوصی به مطالعه گروهی اختصاص دارد
زمان مخصوصی به مطالعه گروهی اختصاص دارد
 روز دانش آموز با گل پسران
روز دانش آموز با گل پسران

اطلاعیه ها